ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- ΣΟΛΟΠΟΙΪΑ

 

Το Soldasil-5 είναι παχύρρευστο υλικό ιταλικής προέλευσης και συνοδεύεται από τον καταλύτη  Soldasil-5 Cat ο οποίος σε αναλογία 100:5 κ.β. τον πολυμερίζει σε στερεό υλικό ελαστικής συμπεριφοράς. Το Soldasil-5 αποτελεί πρώτη ύλη για την κατασκευή παραγωγικών καλουπιών προορισμένων να αναπαράγουν πρωτότυπα αντικείμενα. Ως υλικά χύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν γύψος α ή β μορφής, υγρό κερί, πυρόχωμα κλπ.

Γυψούχο πυρόχωμα μεγάλης αποτυπωτικής ικανότητας. Το λαμβανόμενο αποτέλεσμα εκ της αναμείξεώς του με νερό παρουσιάζει συμβατότητα στους 750ºC.