ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΩΝ

  • DRAWSTONE G032
  • DRAWSTONE HARDT G042 
  • DRAWSTONE HARD G041

Κονιάματα  μειωμένης  ή μεγάλης ρευστότητας που συνδυάζουν πολύ καλή σκληρότητα και αντοχή στη θραύση, ενώ συγχρόνως συμπεριφέρονται με μεγάλη υδατοαπωθητικότητα.

POWER MIX T104

Χρησιμεύει ως υλικό χύτευσης σε καλούπια σιλικόνης και ανταποκρινόμενο με επιτυχία στις ανάγκες αρχιτεκτονικών κατασκευών προοριζομένων σε εξωτερικό περιβάλλον.

UNI GIPS G021 

Ισχυρή κόλλα γύψινων διακοσμήσεων. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες καθαρές από σαθρά υλικά και σκόνη.

Αναλογία Νερού/Unigips : ½

Χρόνος εργασίας : 30 λεπτά

Το Soldasil-5 είναι παχύρρευστο υλικό συνοδευόμενο από τον καταλύτη  Soldasil-5 Cat ο οποίος σε αναλογία 100:5 κ.β. τον πολυμερίζει σε στερεό υλικό ελαστικής συμπεριφοράς. Το Soldasil-5 αποτελεί πρώτη ύλη για την κατασκευή παραγωγικών καλουπιών προορισμένων να αναπαράγουν πρωτότυπα αντικείμενα.   

1) Πέτρες

2) Τούβλα

Προοριζόμενα για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.