ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τα προϊόντα Moldasil S-2000 και Moldasil S-3000  είναι παχύρρευστα υλικά που συνοδεύονται  από τους αντίστοιχους καταλύτες οι οποίοι σε αναλογία 100:5 κ.β. τα πολυμερίζουν σε στερεά υλικά ελαστικής συμπεριφοράς. Αποτελούν πρώτη ύλη για την κατασκευή παραγωγικών καλουπιών προορισμένων να αναπαράγουν πρωτότυπα αντικείμενα. Ως υλικά χύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν γύψος α ή β μορφής, υγρό κερί, ρητίνες κλπ.

Τα  παραγόμενα  προϊόντα ανήκουν όλα στην κατηγορία των σκληρών γύψων και διαφέρουν ως προς τον βαθμό ρευστότητας, την τιμή της επιφανειακής σκληρότητας και του χρώματός τους.